W DNA eSmokingWorld wpisane są odpowiedzialność i przestrzeganie obowiązującego prawa i dlatego startujemy z ogólnopolską kampanią pod hasłem #ZEROkompromisów.